Rozmiar czcionki
en hu pl

Dzisiaj jest: 12 Luty 2016    |    Imieniny: Katarzyna, Grzegorz, Julian
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
 
 
Strona główna
 
 
 • Thumb

  Bezpłatne porady prawne dla mieszkańców

  Od 1 stycznia 2016 roku zgodnie z nową ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, mieszkańcy powiatu stalowowolskiego mogą korzystać z bezpłatnej pomocy prawnej. Ustawa zakłada, ...
  Czytaj więcej

 • Thumb

  Wigilia z telewizją

  Z inicjatywy Telewizji Miejskiej we współpracy z Gminą Bojanów w dniu 1 grudnia br. w Dworze Polskim „Krucze Gniazdo” odbyły się zdjęcia do programu świątecznego mającego na ...
  Czytaj więcej

 • Thumb

  Oficjalne otwarcie świetlicy wiejskiej

  Oficjalne otwarcie świetlicy wiejskiej w Bojanowie za Rzeką miało miejsce 22 października 2015 r.Budowa świetlicy zakończyła się w czerwcu b.r., a w październiku zakupione zostało wyposażenie: sprzęt ...
  Czytaj więcej

 • Thumb

  Otwarcie Hali Sportowej w Przyszowie

  15-go listopada 2015 roku została uroczyście otwarta hala sportowa w Przyszowie. Prace nad tą inwestycją rozpoczęły się w 2011 roku.Pozyskaliśmy dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki na bud...
  Czytaj więcej

 
 
 
 

Aktualności

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy dostawy kruszywa z przeznaczeniem na remont dróg gminnych w 2016 roku. Zamówienie będzie udzielane w dwóch częściach

Gmina Bojanów                                                                                                                               Załącznik nr 4 do Regulaminu
ul. Parkowa 5
37-433 Bojanów
                                  

Bojanów 11.02.2016


                                 
PROTOKÓŁ ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro


1.    Opis przedmiotu zamówienia:
Część I
„Dostawa kruszywa naturalnego - mieszanki niesortowanej o frakcji 0/31,5 mm (gat.1, w tym: 70% frakcja gruba, 30% frakcja wypełniająca – drobna ) w ilości 1000 ton z przeznaczeniem na remont dróg gminnych w 2016 roku”
 
2.    Wartość zamówienia oszacowano w dniu 10.02.2016 na kwotę: 32.349,00 zł. brutto /trzydzieści dwa tysiące trzysta czterdzieści dziewięć złotych/ co  stanowi
równowartość 7748,4491 euro (1euro = 4.1749 zł),   cena za 1 tonę mieszanki niesortowanej 0/31,5 mm wynosi 26,30 zł. netto. /dwadzieścia sześć złotych 30/100/
co  stanowi równowartość 6,2996 euro (1euro = 4.1749 zł) na podstawie oferty wykonawcy.
Część II
„Dostawa kruszywa typu lorresta o frakcji 0/10mm w ilości 300 ton oraz 0/60 mm w ilości 300 ton z przeznaczeniem na remont dróg gminnych w 2016 roku”.

Czytaj więcej...

Zaproszenie na XII sesję Rady Gminy Bojanów

XII sesja Rady Gminy Bojanów w dniu 11 lutego 2016 roku o godz. 9.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Bojanów.

Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Informacja z działalności Wójta od ostatniej sesji Rady Gminy.
3. Informacja z realizacji uchwał podjętych na sesji w dniu 30 grudnia 2015 roku.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zamiaru połączenia Gminnego Ośrodka Kultury w Bojanowie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Bojanowie,
b) zatwierdzenia taryfy za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę,
c) określenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych
i publicznych gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bojanów, w postepowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznania liczby punktów dla poszczególnych kryteriów,
d) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli publicznych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów,
e) zmieniająca uchwałę w sprawie warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania,
f) zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Bojanowie,
g) zmian w uchwale budżetowej gminy Bojanów na 2016 rok.
5. Informacja z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
6. Interpelacje radnych. Wolne wnioski i zapytania.
7. Zamknięcie obrad sesji.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla Urzędu Gminy w Bojanowie w 2016 roku

Gmina Bojanów                                                                                             Załącznik nr 4 do Regulaminu

ul. Parkowa 5

37-433 Bojanów

                          Bojanów 01.02.2016 r.

              

PROTOKÓŁ ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro

1.Opis przedmiotu zamówienia:

 „Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla Urzędu Gminy w Bojanowie w 2016 roku” 

Czytaj więcej...

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy dostawy materiałów biurowych dla Urzędu Gminy w Bojanowie w 2016 roku

Gmina Bojanów                                                                                           Załącznik nr 4 do Regulaminu

ul. Parkowa 5

37-433 Bojanów

                          Bojanów 01.02.2016 r.

              

PROTOKÓŁ ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 

30.000 euro

1.Opis przedmiotu zamówienia:

 „Dostawa materiałów biurowych dla Urzędu Gminy w Bojanowie w 2016 roku” 

Czytaj więcej...

Godziny otwarcia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Stanach

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Stanach czynny w każdy wtorek
od godz. 8.30 do godz. 14.30 oraz w czwartek od godz. 10.00 do godz. 17.30

Regulamin pszok.doc

Czytaj więcej...

Konsultacje społeczne

informacjaWójt Gminy Bojanów zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Bojanów na lata 2015-2022. Celem konsultacji jest zebranie opinii i uwag na temat zapisów zawartych w przedmiotowym dokumencie. W przypadku zgłoszenia uwag i chęci przedstawienia swoich opinii na temat Strategii, należy pobrać i wypełnić załączony poniżej formularz i przesłać drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przekazać na adres: Urząd Gminy Bojanów, ul. Parkowa 5, 37-433 Bojanów w tytule wiadomości, bądź na kopercie dopisując „Konsultacje - Strategia”. Uwagi będą przyjmowane wyłącznie na niniejszym formularzu w jednej z powyższych form. Ostatecznie uwagi do dokumentu należy zgłaszać do dnia 23 grudnia 2015r. W konsultacjach mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani, a w szczególności przedstawiciele przedsiębiorców, organizacji pozarządowych.

Czytaj więcej...

Wigilia Lasowiacka w Bojanowie

informacjaGminny Ośrodek Kultury w Bojanowie oraz Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli serdecznie zapraszają na widowisko obrzędowe pt.

"Wigilia Lasowiacka"
13 grudnia 2015 r. o godzinie 15.00
sala widowiskowa Gminnego Ośrodka Kultury w Bojanowie ul. Strażacka 1
Projekt „Wigilia Lasowiacka" jest dofinansowany ze środków Powiatu Stalowowolskiego

Ogłoszenie Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Bojanowie

informacjaGminny Zakład Usług Komunalnych w Bojanowie działając na podstawie art. 24 ust. 7 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity : Dz. U. z 2006 r. nr 123 poz. 858 ze zmianami ) ogłasza „Taryfę dla zbiorowego odprowadzania ścieków” na terenie gminy Bojanów obowiązującą od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

I. Ustala się taryfę jednolitą pod względem rodzaju i o strukturze jednoczłonowej
II. Taryfa nie dzieli odbiorców na grupy taryfowe
III. Cena za 1 m3 ścieków dla wszystkich odbiorców usług wynosi 4,68 zł netto plus obowiązująca stawka podatku VAT ( aktualnie 8 % ) tj. 5,05 zł brutto

Czytaj więcej...

XXIII Wojewódzki konkurs plastyczny "Szopka Betlejemska w oczach dziecka"

informacjaMiejsko Gminny Dom Kultury im. F. Kotuli w Głogowie Małopolskim organizuje konkurs na Szopkę Betlejemską. Celem konkursu jest poznawanie i kultywowanie tradycji obrzędowych Świąt Bożego Narodzenia, a poprzez zastosowanie różnych technik plastycznych rozbudzanie wyobraźni plastycznej dzieci. Rozwijanie i doskonalenia możliwości warsztatowych dzieci poprzez działania plastyczne w różnych materiałach, technikach i formatach.

Więcej informacji, zgoda opiekuna prwanego, zgoda na publikację i  przetwarzanie danych osobowych oraz regulamin znajdują się w załączniku.

Czytaj więcej...

Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bojanowie

informacjaSerdecznie zapraszamy mieszkańców gminy Bojanów (osoby fizyczne zamierzające założyć działalność gospodarczą lub podnieść kwalifikacje zawodowe, przedsiębiorców, stowarzyszenia, JST) na indywidualne, bezpłatne konsultacje dotyczące pozyskiwania dotacji z Funduszy Europejskich. Konsultant będzie też pomagać w procesie rozliczania realizowanych projektów. Z pomocy konsultanta będzie można skorzystać 4 grudnia (piątek) w godzinach od 9:00 do 12:00 w Urzędzie Gminy Bojanów. Celem akcji jest ułatwienie mieszkańcom dostępu do informacji i wiedzy dotyczącej możliwości wsparcia z Funduszy Europejskich oraz pomoc w sprawnej realizacji projektów. Serdecznie zapraszamy!

Most w Bojanowie przejezdny

Most 2015Od piątku (27 listopada br.) kierowcy mogą przejechać nowym obiektem przez rzekę Łęg w Bojanowie. Zgodnie z wcześniejszymi informacjami zakończyły się trwające niespełna sześć miesięcy roboty budowlane. Ze względów bezpieczeństwa od 2013 roku na obiekcie obowiązywało ograniczenie nośności do 5 ton oraz skrajni poziomej (do 3,5 m). Dodatkowo, z uwagi na pogarszający się stan techniczny mostu, w roku ubiegłym zamontowane zostały urządzenia bramowe ograniczające skrajnię pionową zarówno na obiekcie jak i z obu stron na dojazdach do niego.

Czytaj więcej...

Strona 1 z 23

 
 
 
 
lasowiacka.jpglgr.jpgnatura2000.jpgngo.jpgppwow.jpgprow.jpgz.jpg

Dane kontaktowe

Urząd Gminy Bojanów
37-433 Bojanów, ul. Parkowa 5

 • tel. (+48 15) 87 08 324,326
 • fax. (+48 15) 87 08 326 w. 40
 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zobacz także

logo_BIPlogo_dz_urzedowylogo_dz_ustawlogo_monitor