Rozmiar czcionki
en hu pl

Dzisiaj jest: 23 Sierpnia 2017    |    Imieniny: Róża, Apolinary, Filip
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
 
 
Strona główna
 
 
 • Thumb

  Dni Miodu w Bojanowie

  W dniach 12 i 13 sierpnia 2017r. już po raz jedenasty odbyła się coroczna impreza DNI MIODU w Bojanowie, połączona z Gminnymi Dożynkami podczas których prezentowało swoje piękne wieńce 13 sołec...
  Czytaj więcej

 • Thumb

  Wyniki konkursu "Produkt miodem słodzony"

  Konkurs kulinarny „Produkt miodem słodzony” został zorganizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Bojanowie i Stowarzyszenie „Lasowiacka Grupa Działania”. Rywalizacja w konkursie...
  Czytaj więcej

 • Thumb

  Rusza budowa obiektów sportowych

  W lipcu br. ruszą prace przy budowie trzech nowych obiektów sportowych w Stanach, Maziarni oraz Przyszowie Rudzie. W Maziarni oraz w Przyszowie Rudzie zostaną wybudowane boiska wielofunkcyjne o...
  Czytaj więcej

 • Thumb

  Dni Miodu w Bojanowie

  W dniach 12 i 13 sierpnia 2017r. już po raz jedenasty odbyła się coroczna impreza DNI MIODU w Bojanowie, połączona z Gminnymi Dożynkami podczas których prezentowało swoje piękne wieńce 13 sołec...
  Czytaj więcej

 
 
 
 

Aktualności

Rzecznik Praw Pacjenta Przypomina

RPP PrzypominaDruga Kampania Społeczna Rzecznika Praw Pacjenta pt. "Rzecznik Praw Pacjenta Przypomina" ruszyła we wrześniu 2015 r. Kampania składa się z 3 odcinków spotów telewizyjnych, radiowych, reklamy prasowej oraz internetowej. Od 2015 kampania sukcesywnie ukazuje się w mediach ogólnopolskich – w wybranych stacjach telewizyjnych oraz radiowych a także w prasie drukowanej. Spoty reklamowe emitowane były także w pociągach Tramwajów Warszawskich, Szybkiej Kolei Miejskiej, Kolei Mazowieckich a także na ekranach LCD znajdujących się w wybranych placówkach medycznych. Więcej informacji pod linkiem http://www.bpp.gov.pl/dla-pacjenta/edukacja-poznaj-swoje-prawa/kampanie-spoleczne/kampania-rzecznik-praw-pacjenta-przypomina/

Czytaj więcej...

Ogłoszenie

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów Rejon Energetyczny Stalowa Wola Centrum Dyspozytorskie Stalowa Wola zawiadamia, że w dniu 22 października 2016 r. od godz. 13.00 do godz. 16.00 planuje przerwę w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców zamieszkałych w miejscowości Bojanów zasilanych ze stacji transformatorowej Bojanów 1 z linii niskiego napięcia. Przyczyną przerwy, za którą przepraszamy są prace konserwacyjno - remontowe na urządzeniach elektroenergetycznych.

Spotkania informacyjne „Lasowiackiej Grupy Działania”

Stowarzyszenie „Lasowiacka Grupa Działania” w związku ze zbliżającym się pierwszym naborem wniosków w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD zaprasza osoby fizyczne oraz przedsiębiorców na spotkania informacyjne z zasad i możliwości pozyskania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej i/lub rozwijania działalności gospodarczej.

Czytaj więcej...

Służba Celna ostrzega!

Sluzba CelnaW związku z zaistniałymi przypadkami zatrucia i śmierci po spożyciu podrobionego alkoholu jakie miały miejsce w ostatnich dniach na terytorium Ukrainy, Służba Celna przestrzega przed nabywaniem wszelkich wyrobów zawierających alkohol, pochodzących z niewiadomych źródeł, szczególnie oferowanych do sprzedaży na miejskich bazarach i targowiskach oraz w innych miejscach niż legalne placówki handlowe.

Czytaj więcej...

Ankieta "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bojanów"

Gmina Bojanów planując pozyskanie środków unijnych na realizację projektów wpisujących się w gospodarkę niskoemisyjną, przystąpiła do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Opracowywany plan stanowi kluczowy dokument umożliwiający ubieganie się o dotacje na inwestycje z zakresu niskiej emisji, w tym m.in. termomodernizację budynków użyteczności publicznej czy instalację OZE na budynkach instytucji publicznych. Głównym celem gospodarki niskoemisyjnej jest ograniczenie emisji dwutlenku węgla, obniżenie zużycia energii i wzrost wykorzystania OZE w produkcji energii na terenie gminy Bojanów. Pierwszym etapem opracowywanego PGN jest przygotowanie bazy danych emisji CO2 (dwutlenku węgla) na terenie gminy. W tym celu zostanie przeprowadzone badanie ankietowe.

Czytaj więcej...

Termomodernizacja remizy OSP Burdze

Jeszcze w tym roku mieszkańcy sołectwa Burdze oraz strażacy ochotnicy, będą mogli się cieszyć zmodernizowanym oraz docieplonym obiektem Ochotniczej Straży Pożarnej. Zgodnie z podpisaną jeszcze w sierpniu umową realizacja prac potrwa do grudnia br. Wartość zadania opiewa na kwotę 75 tys. zł. Wykonawcą robót jest firma FHU ALEX z Tarnobrzega. Oprócz docieplenia budynku wymieniona zostanie stolarka okienna i drzwiowa, wykonane zostanie malowanie dachu, powstanie nowy chodnik i wjazd do garażu budynku.

Kompleks lekkoatletyczny w Stanach

Boisko Stany1 mln 660 tys. zł pozyskała Gmina Bojanów z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę kolejnego obiektu sportowego, tym razem w miejscowości Stany. W miejscu istniejącego stadionu sportowego ma zostać wybudowany nowoczesny obiekt lekkoatletyczny w skład którego wejdą: boisko trawiaste z 4 torową bieżnią okrężną o długości 400 m, bieżnia prosta o długości 130 m, rzutnia do pchnięcia kulą, skocznia do skoku w dal, skocznia do skoku wzwyż, trybuny. Na cele związane z obsługą i funkcjonowaniem kompleksu zaprojektowano budynek zaplecza sanitarno - szatniowego. Całość zostanie ogrodzona i oświetlona, zaprojektowany został również plac manewrowy. Zadanie przewidziano do realizacji w latach 2017-2018, a szacunkowy koszt przedsięwzięcia to blisko 2,6 mln złotych. Zadanie zostanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej.

Czytaj więcej...

„Pierwsze kroki w biznesie” projekt realizowany w ramach działania 7.3 RPOWP

Jesteś osobą bezrobotną bądź bierną zawodoowo powyżej 29 roku życia, znajdujesz się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy oraz zamieszkujesz powiat stalowowolski, niżański, tarnobrzeski - weź udział w projekcie "Pierwsze kroki w biznesie"

Czytaj więcej...

Ostrzeżenie hydrologiczne

Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów alarmowych
Stopień zagrożenia: 3
Ważność: od godz. 09:00 dnia 05.10.2016 do godz. 15:00 dnia 06.10.2016
Obszar: Województwo podkarpackie
Przebieg: W związku z prognozowanymi dalszymi opadami deszczu oraz spływem wód opadowych w zlewniach: Wisłoki, Sanu, Wisłoka, a także na innych mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych na terenie województwa spodziewane są dalsze wzrosty poziomu wody w strefie stanów wysokich, z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych w kolejnych profilach wodowskazowych. Ponadto w zlewni Wisłoki i Wisłoka, mogą zostać przekroczone także stany alarmowe. Na odcinku Wisły na terenie województwa prognozowany jest dalszy wzrost poziomu wody w strefie stanów wysokich, wywołany spływem wód opadowych, z przekroczeniem stanu ostrzegawczego w profilu Koło.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%
Uwagi: W przypadku istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska informacja może ulec zmianie.

Drzwi otwarte Środowiskowego Domu Samopomocy w Bojanowie

Drzwi otwarte Środowiskowego Domu Samopomocy w Bojanowie 10 październik 2016 roku

11:00 Rozpoczęcie - Prezentacja dotycząca działalności Środowiskowego Domu Samopomocy oraz zdrowia psychicznego

11:30 Piraci z Bojanowa  przedstawią szanty, które podbiły "Piknik żeglarski na III Przeglądzie Piosenki Żeglarskiej w Tarnobrzegu"

11:45 Występ artystyczny pt. "Studniówkowe amory" w wykonaniu aktorów z ŚDS

12:30 Poczęstuj się dobrym słowem czyli umiejętności interpersonalne na co dzień

12:45 Warsztaty artystyczne sztuka origami oraz DIY:biżuteria

13:30 Przerwa na napoje i słodki poczęstunek

13:45 Gry i zabawy sportowe

Czytaj więcej...

Projekt "Czas na biznes!"

czas na biznesProjekt „Czas na biznes!” skierowany jest do mieszkańców województwa podkarpackiego, powyżej 29 roku życia, którzy chcieliby otworzyć własną działalność gospodarczą, są osobami bezrobotnymi lub biernymi zawodowo, znajdującymi się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj. osobami długotrwale bezrobotnymi, osobami niepełnosprawnymi, kobietami, rodzicami/opiekunami prawnymi posiadającymi co najmniej 3 dzieci w wieku do 18 roku życia oraz chcą skorzystać z naszego wsparcia w postaci:

Czytaj więcej...

Tajemnice pałacu Komorowskich w Bojanowie

palac komorowskich19-go września 2016 roku podczas prac budowlanych na parkingu przy ośrodku zdrowia w Bojanowie nagle pod pracującą koparką zapadła się ziemia i ukazała się piwniczka. Piwniczka ta to pozostałość po pałacu należącym do rodziny Komorowskich. Od piątku 23-go września rozpoczęły się prace wykopaliskowe pod nadzorem archeologa: Pana Tomasza Biernickiego z Sandomierza. W czasie tych prac zostały odkryte, zachowane do czasów dzisiejszych fundamenty piwnic, klatka schodowa i różne części narzędzi użytkowych i ozdobnych.

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o XVI sesji Rady Gminy Bojanów

XVI sesja Rady Gminy Bojanów odbędzie się w dniu 30 września 2016 roku o godz. 13.00 w Urzędzie Gminy Bojanów.

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Informacja z działalności Wójta od ostatniej sesji Rady Gminy.
 3. Informacja z realizacji uchwał podjętych na sesji w dniu 12 sierpnia 2016 roku.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Bojanów,
 • zmian w uchwale budżetowej Gminy Bojanów na 2016 rok,
 • zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej samorządowi województwa podkarpackiego.

      5. Interpelacje radnych. Wolne wnioski i zapytania.
      6. Zamknięcie obrad sesji.

Komunikat Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Bojanowie

W związku z wojewódzkim treningiem systemu wykrywania i alarmowania obrony cywilnej we wtorek
tj. 27 września 2016 roku przeprowadzona zostanie głośna próba uruchomienia syren alarmowych.

W trakcie próby zostaną wyemitowane dwa sygnały alarmowe:

O godz. 13.00 - OGŁOSZENIE ALARMU
(modulowany dźwięk syreny w okresie trzech minut);

O godz. 13:15 - ODWOŁANIE ALARMU
(ciągły dźwięk syreny w okresie trzech minut).

Gminny Zespół Zarządzania
Kryzysowego w Bojanowie

Kolejne drogi remontowane ze środków MSWiA

Gmina Bojanów otrzymała kolejne promesy na łączną kwotę 170 tys. zł z przeznaczeniem na remont dróg gminnych, które zostały uszkodzone podczas lokalnych podtopień i powodzi w roku 2012. Modernizacja dotyczy dwóch dróg na odcinku Maziarnia - Wygon oraz Kołodzieje - Barce. Łączna długość tych odcinków wynosi prawie 1 km. Prace związane z realizacją tego zadania rozpoczną się w październiku br.

Strona 10 z 30

 
 
 
 
lasowiacka.jpglgr.jpgnatura2000.jpgngo.jpgppwow.jpgprow.jpgz.jpg

Dane kontaktowe

Urząd Gminy Bojanów
37-433 Bojanów, ul. Parkowa 5

 • tel. (+48 15) 87 08 324,326
 • fax. (+48 15) 87 08 326 w. 40
 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zobacz także

logo_BIPlogo_dz_urzedowylogo_dz_ustawlogo_monitor