Rozmiar czcionki
en hu pl

Dzisiaj jest: 27 Maja 2018    |    Imieniny: Juliusz, Magdalena, Jan
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
 
 
Strona główna
 
 
 • Thumb

  Działki na sprzedaż

  Na podstawie art. 38, 39 i 67 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 121 ze zm.) oraz na podstawie § 6 i 13 Rozporządzenia Rady Ministrów ...
  Czytaj więcej

 • Thumb

  Finał konkursu "200 lat Parafii Stany"

  W tym roku przypada 200. rocznica powstania Rzymskokatolickiej Parafii Stany p.w. św. Jana Gwalberta i św. Tekli. Z tej okazji 24 kwietnia, w bibliotece w Bojanowie, odbyła się V edycja Gminnego Konku...
  Czytaj więcej

 • Thumb

  Działki na sprzedaż

  Na podstawie art. 38, 39 i 67 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 121 ze zm.) oraz na podstawie § 6 i 13 Rozporządzenia Rady Ministrów ...
  Czytaj więcej

 • Thumb

  Finał konkursu "200 lat Parafii Stany"

  W tym roku przypada 200. rocznica powstania Rzymskokatolickiej Parafii Stany p.w. św. Jana Gwalberta i św. Tekli. Z tej okazji 24 kwietnia, w bibliotece w Bojanowie, odbyła się V edycja Gminnego Konku...
  Czytaj więcej

 
 
 
 

Aktualności

"Cudze chwalicie, swego nie znacie..."

MaziarniaStowarzyszenie Współpracy Międzypokoleniowej "Maziarze" zaprasza do udziału w zadaniu: "Cudze chwalicie, swego nie znacie..." - zajęcia artystyczno - kulinarne sposobem na profilaktykę. W programie: zajęcia kulinarne i plastyczne o tematyce wielkanocnej Podsumowanie projektu - wystawa prac oraz pogadanka na temat narkotyków pt. "Gdzie szukać pomocy, gdy twoje dziecko sięga po narkotyki (klasyczne i nowe)" projekcja filmu pt. "Wielkanoc Lasowiacka". Czas realizacji projektu 01 kwiecień - 31 maj 2017 r. Zapisy w Domu Kultury w Maziarni: 04.04.2017 r. godz. 16.00 i pod nr telefonu 604 349 307.

 Projekt Współfinansowany przez Urząd Gminy Bojanów z funduszu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Zapraszamy do wypełnienia ankiety

23.03.2017 r.

Gmina Bojanów przystąpiła do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Bojanów. Jest to ważny dokument, bo z jednej strony jest próbą diagnozy problemów, z którymi spotykamy się na naszym obszarze, z drugiej pozwoli nam sięgnąć po zewnętrzne środki na ich rozwiązanie. Zależy nam aby dokument ten diagnozował wszystkie problemy i zagrożenia, a następnie definiował kompletny katalog działań, które będą przeciwdziałały sytuacji kryzysowej. Ważne, aby w programie ująć działania realizowane zarówno ze środków unijnych (EFRR, EFS, FS), jak i innych środków publicznych oraz prywatnych.

Czytaj więcej...

Lokalny Program Rewitalizacji dla gminy Bojanów

Gmina Bojanów przystąpiła do opracowywania „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla gminy Bojanów”.

Program rewitalizacji - oznacza opracowany, przyjęty i koordynowany przez gminę wieloletni program działań w sferze przestrzeni, urządzeń technicznych, społeczeństwa i gospodarki zmierzający do wyprowadzenia obszaru z sytuacji kryzysowej oraz stworzenie warunków do dalszego rozwoju obszaru. 

 Program będzie miał charakter partycypacyjny, co oznacza, że mieszkańcy gminy będą angażowani do prac nad dokumentem poprzez udział w warsztatach, konsultacjach, czy w zgłaszaniu wniosków projektowych. Obecnie trwają prace nad diagnozą – opisem sytuacji w gminie pod względem zdiagnozowania problemów społecznych, przestrzenno-funkcjonalnych, gospodarczych, środowiskowych i technicznych. Poniżej przedstawiamy podstawowe definicje dotyczące rewitalizacji:

Czytaj więcej...

Zaproszenie na XXI sesję Rady Gminy Bojanów

XXI sesja Rady Gminy Bojanów odbędzie się w dniu 24 marca 2017 roku

o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Bojanów.

Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Informacja z działalności Wójta od ostatniej sesji Rady Gminy.
3. Informacja z realizacji uchwał podjętych na sesji w dniu 16 lutego 2017 roku.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego w ramach Osi IX Jakość edukacji
i kompetencji w regionie, Działania 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020,
b) w sprawie zabezpieczenia wkładu własnego do realizacji projektu partnerskiego w ramach Osi IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działania 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,
c) przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2017 – 2019,
d) w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bojanów w roku 2017”,
e) dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,
f) ustalenia liczby uczniów na których przysługuje jedna godzina zajęć nauczyciela bibliotekarza,
g) zmian w uchwale budżetowej gminy Bojanów na 2017 rok,
h) zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Bojanów.
5. Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2016 rok oraz przedstawienie wykazu potrzeb związanych z realizacją zadania.
6. Interpelacje radnych. Wolne wnioski i zapytania.
7. Zamknięcie obrad sesji.

Rozpoczyna się przyjmowanie wniosków o przyznanie płatności obszarowych za 2017 rok

ARiMR17.03.2017Od 15 marca do 15 maja można składać do ARiMR wnioski o przyznanie płatności obszarowych za 2017 r. Kto nie zdąży tego zrobić w tym terminie będzie mógł dostarczyć swój wniosek do 9 czerwca, ale wówczas należne mu płatności będą pomniejszane o 1% za każdy roboczy dzień opóźnienia. Każdy rolnik, który ubiegał się o przyznanie płatności bezpośrednich w zeszłym roku, otrzymał z Agencji wstępnie wypełniony tzw. wniosek spersonalizowany. Wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich za 2017 r. można pobrać także z portalu internetowego Agencji.

Czytaj więcej...

Targi pracy w Stalowej Woli

plakat A1 2017 wwwTargi pracy w Stalowej Woli odbędą się 7 kwietnia 2017 r. o godz. 10.30 - 13.30 w Bibliotece Międzyuczelnianej ul. ks. Jerzego Popiełuszki 10.

W programie:

 • Prezentacjafirm: Huta Stalowa Wola S.A., LiuGong Dressta Machinery Sp. z o.o., UNIWHEELS Production (Poland) Sp. z o.o., Thoni Alutec Sp Sp. z o.o., Tryumf Sp. z o.o., Federal - Moogul Gorzyce Sp. z o.o., McDonald's - godzina 11.00
 • Krajowe i zagraniczne ofert pracy
 • Porady doradfców zawodowych i doradcow EURES

Czytaj więcej...

„Twoja ulubiona opowieść biblijna”

plakat17.03Centrum Rozwoju Lokalnego zaprasza do udziału w V edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci pn. „Twoja ulubiona opowieść biblijna”. Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku 4-13 lat z całej Polski.  Zwycięzcy konkursu otrzymają cenne nagrody, a ich prace zostaną opublikowane w wyjątkowym kalendarzu na rok 2018. Dochód ze sprzedaży publikacji zostanie przekazany na realizację prorodzinnych inicjatyw społecznych. Aby wziąć udział w artystycznych zmaganiach, należy wykonać pracę plastyczną przedstawiającą ulubioną scenę ze Starego lub Nowego Testamentu. Prace konkursowe – wykonane dowolną techniką – na arkuszu papieru w formacie A-4, w orientacji poziomej, należy przesyłać do 30 kwietnia 2017 r. na adres Centrum Rozwoju Lokalnego, ul. Zaparkowa 23, 42-400 Zawiercie lub dostarczyć osobiście w dni robocze w godz. 7.00-15.00 pod wskazany adres. Do każdej pracy należy dołączyć: formularz zgłoszeniowy i oświadczenie opiekuna prawnego uczestnika konkursu.

Czytaj więcej...

Nagrody dla Animatorów Kultury i Sportu

303 marca w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli, wręczono nagrody z okazji Powiatowego Dnia Animatora Kultury i Sportu. Te nagrody, to wyraz uznania oraz podziękowania ludziom, którzy poprzez swoją działalność oraz osiągnięcia w dziedzinach sportu i kultury przyczyniają się do promocji Powiatu Stalowowolskiego. W tym roku, w dziedzinie sportu wśród wyróżnionych znalazł się Pan Krzysztof Bednarz – w kategorii: Animator Sportu - od 2014 roku animator zajęć sportowych na obiektach „Orlik” w Bojanowie, a także na salach gimnastycznych w miejscowościach Stany oraz Bojanów i hali sportowej w Przyszowie.

Czytaj więcej...

Uroczystość z okazji Dnia Kobiet

dzienkobiet2017Gminny Ośrodek Kultury w Bojanowie zaprasza w niedzielę 12 marca 2017 roku o godz. 16:00 na uroczystość z okazji Dnia Kobiet. Miejsce: sala widowiskowa GOK ul Strażacka 1. W programie wystapią: zespoły taneczne, Mazoretki, Kabarety, Solistki i soliści, Kapela i Zespół Ludowy "Łegowianie".

Dotacje na założenie firmy - projekt „Czas na przedsiębiorcze kobiety”

ulotka.07.03.2017Myślisz o własnej firmie i chciałabyś otrzymać dotację na jej założenie? Zgłoś się do projektu „Czas na przedsiębiorcze kobiety” realizowanego przez Przemyską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. Projekt „Czas na przedsiębiorcze kobiety” adresowany jest do kobiet bezrobotnych oraz biernych zawodowo, w wieku powyżej 29 roku życia (ukończone 30 lat), zamieszkałych na obszarze województwa podkarpackiego. W ramach projektu można otrzymać dotację inwestycyjną na założenie działalności gospodarczej w wysokości 23 000 zł oraz dotację pomostową (na sfinansowanie kosztów działalności) w kwocie 1600 zł/miesiąc wypłacaną przez pierwsze 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej.

Czytaj więcej...

Zostań Stypendystą Programu „Marzenie o Nauce” (MoN)

baner mojestypendium15 lutego Edukacyjna Fundacja im. prof. Romana Czerneckiego EFC rozpocznie rekrutację do siódmej edycji programu stypendialnego „Marzenie o Nauce”. Wnioskiem zgłoszeniowym I fazy rekrutacji jest wyłącznie formularz on-line wysłany przez Kandydata w terminie od 15 lutego do 31 marca 2017 roku za pośrednictwem strony ww.efc.edu.pl. Wyniki I fazy zostaną ogłoszone 13 kwietnia 2017 roku. Osoby zakwalifikowane otrzymają informację drogą mailową. Wybranych kandydatów odwiedzą osobiście w miejscu zamieszkania Koordynatorzy regionalni. Ostateczne wyniki rekrutacji zostaną opublikowane na stronie internetowej Fundacji 14 czerwca 2017 roku.

Czytaj więcej...

Politechnika Dziecięca w Stanach

foto1Politechnika Dziecięca Wyjazdowa to dwuetapowe zajęcia dla uczniów szkół podstawowych. Pierwszy z etapów to wykłady, w których wykorzystywane są interaktywne pomoce naukowe, a dzięki przeprowadzanym doświadczeniom każdy uczestnik zajęć może lepiej zrozumieć i zapamiętać ich treść. Etap drugi składa się z laboratoriów, podczas których wszyscy uczniowie mają możliwość samodzielnego eksperymentowania. Dzięki zaangażowaniu Wójta Gminy Bojanów Sławomira Serafina 24 lutego ZS Stanach gościł Politechnikę Dziecięcą Wyjazdową.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Bojanowie

Bojanów, dn. 21.02.2017 r.

O G Ł O S Z E N I E

Gminny Zakład Usług Komunalnych w Bojanowie działając na podstawie art. 24 ust. 7 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity : Dz. U. z  2006 r. nr 123 poz. 858 ze zmianami ) ogłasza „Taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę” na terenie gminy Bojanów obowiązującą od 01.04.2017 r. do 31.03.2018 r.

Czytaj więcej...

"Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem"

W związku z corocznym organizowaniem "Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem" w okresie 20 -26 lutego 2017 r. w godzinach 8:00 do 15:00 Prokuratura Rejonowa w Nisku udziela bezpłatnych informacji oraz porad prawnych dla osób pokrzywdzonych przestępstwami w zakresie uzyskania przez te osoby stosownej pomocy.

Informacja o ochronie, udziale społeczeństwa w ochornie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochornie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.) Starostwa Stalowowolski informuje o przyjęciu Uproszczonych Planów udządzenia Lasu wraz z prognozą oddziaływania ww. planów na środowisko dla lasów połozonych na terenie gminy Bojanów, które zostały zatwierdzone Zarządzeniem Nr 54/2016 Starosty Stalowowolskiego z dnia 22.12.2016 roku w sprawie zatwierdzenia uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących własnośc osób fizycznych i wspólnot gruntowych, położonych na terenie ewidencyjnych:

Czytaj więcej...

Ogłoszenie naboru wniosków w ramach Poddziałania "Pomoc na ropoczęcie pozarolniczej działalnośći gospodarczej na obszarach wiejskich"

ARiMR 2017Uprzejmie informuję o prowadzonej kampanii informacyjnej, która dotyczy przyznania wsparcoa dla rolników w ramach Poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich" finansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Program będzie ogromną szansą ponieważ poprzez uruchomienie swojej własnej firmy mieszkańcy terenów wiejskich mogą zdobywać dodatkowe źródło dochodu, pracować u siebie i realizwoać się zawodowo.

Czytaj więcej...

Usuwanie materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Bojanów

Ogłoszenie
o możliwości składania wniosków
o dofinansowanie utylizacji azbestu (eternitu) w 2017 r.

Wójt Gminy Bojanów, informuje, że zamierza ubiegać się o przyznanie dla osób fizycznych i osób prawnych środków na likwidację wyrobów zawierających azbest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dlatego też każdy, kto ma na swojej posesji tego typu wyroby może starać się o dofinansowanie ich usunięcia. Wsparcie finansowe będzie obejmowało zdjęcie, wywóz i utylizację wyrobów azbestowych. Istnieje również możliwość wywozu i utylizacji eternitu złożonego na palecie.

Czytaj więcej...

Strona 10 z 32

 
 
 
 
lasowiacka.jpglgr.jpgnatura2000.jpgngo.jpgppwow.jpgprow.jpgz.jpg

Dane kontaktowe

Urząd Gminy Bojanów
37-433 Bojanów, ul. Parkowa 5

 • tel. (+48 15) 87 08 324,326
 • fax. (+48 15) 87 08 326 w. 40
 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zobacz także

logo_BIPlogo_dz_urzedowylogo_dz_ustawlogo_monitor