Rozmiar czcionki
en hu pl

Dzisiaj jest: 18 Stycznia 2019    |    Imieniny: Marta, Henryk, Mariusz
Vinaora Nivo Slider
Vinaora Nivo Slider
 
 
Strona główna
 
 
 
 
 
 

Aktualności

Termomodernizacja przedszkola w Bojanowie

DSC 0095W II połowie czerwca ruszyły prace w zakresie termomodernizacji i przebudowy budynku Przedszkola w Bojanowie przy ul. Kolbuszowskiej.  Jest to już szósty i ostatni  budynek, objęty realizowanym  przez Gminę Bojanów projektem pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Bojanów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 działanie 2.2. Wykonawca robót dokona przebudowy konstrukcji więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia dachowego. Fundamenty, ściany i strop budynku zostaną docieplone. Wykonany zostanie chodnik oraz opaska wokół budynku.

Czytaj więcej...

Akt nominacji dla Wójta Gminy

NagrodaDecyzją Komisji Nominacyjnej w Rzeszowie Pan Sławomir Serafin Wójt Gminy Bojanów otrzymał wyróżnienie dla Najlepszego Wójta w województwie podkarpackim w kadencji 2010-2014 i jest nominowany do Podkarpackiej Nagrody Samorządowej. Serdecznie Gratulujemy.

Czytaj więcej...

Dwie godziny dla Rodziny

Dwie godziny dla rodziny12 czerwca 2014 r. w Zespole  Szkół  w Bojanowie już od rana panowała uroczysta atmosfera.Uczniowie odświętnie ubrani czekali na swoich rodziców i dziadków, dla których przygotowali  ,,wyjątkową”  część artystyczną z okazji DNIA RODZINY . Aby pokazać im jak bardzo, bardzo ich kochają śpiewali, recytowali i tańczyli wywołując u swoich najbliższych wzruszenie i radość.

Czytaj więcej...

Zakaz kąpieli w łowisku w Stanach

Zakaz kąpieliDnia 12 czerwca Rada Gminy Bojanów podjęła uchwałę w sprawie zakazu kąpieli w łowisku wędkarskim w Stanach. Uchwała stanowi przepis porządkowy, którego naruszenie,  w świetle art. 55 kodeksu wykroczeń,  zagrożone jest karą grzywny w wysokości 250 zł . Podstawowym celem przyjętej uchwały jest zapewnienie ochrony życia i  zdrowia mieszkańców.

Czytaj więcej...

Absolutorium dla Wójta Gminy Bojanów

Rada Gminy Bojanów na XXVII sesji w dniu 12 czerwca 2014 r. udzieliła absolutorium Wójtowi Gminy Bojanów Panu Sławomirowi Serafin z tytułu wykonania budżetu za rok 2013 Zanim doszło do głosowania, radni wysłuchali wszystkich niezbędnych sprawozdań w tym m.in. informacji o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy, sprawozdań z działalności gminnych jednostek organizacyjnych, informacji o stanie mienia gminy. Zapoznali się również z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej. Większość radnych poparła wójta, przeciw zagłosowały tylko dwie osoby.

Czytaj więcej...

Zawody strażackie w Stanach

Zawody Strażąckie w StanachNiedziela 15 czerwca 2014 r. była  prawdziwym świętem Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Bojanów. Zorganizowane przez druhów OSP Stany „Zawody Strażackie" rozpoczęły się uroczystym przemarszem pododdziału ochotników spod remizy do kościoła parafialnego w Stanach. Przemarsz otwierały Mażoretki „Diament" wraz z Młodzieżową Orkiestrą Dętą z Chmielowa. Kompanią Honorową dowodził, zaprzyjaźniony z OSP Stany, mł. kpt. Sławomir Staniszewski z Komendy Powiatowej w Stalowej Woli. Mszę Świętą odprawił Ks. Prałat Zbigniew Mistak witając wszystkich zgromadzonych w świątyni ochotników i działaczy.

Czytaj więcej...

Obchody Dnia Dziecka

Dzień DzieckaDnia 5 czerwca 2014 r. w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Przyszowie – Zapuściu odbył się Dzień Dziecka, impreza zorganizowana dla uczniów i przedszkolaków przez dyrektora szkoły, nauczycieli i  Radę Rodziców. Zostało zaplanowanych wiele imprez i atrakcji, które odbyły się w budynku szkoły i na świeżym powietrzu. Dzień rozpoczął się od Ogólnoszkolnego Turnieju Wiedzy prowadzonego przez uczniów klasy szóstej i opiekunów Samorządu Uczniowskiego, w którym wzięło udział  5 drużyn składających się z przedstawicieli klas I-V.

Czytaj więcej...

Przebudowa i termomodernizacja SPZOZ

SPOZ BojanówTrwają prace przy termomodernizacji budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bojanowie,  oprócz docieplenia ścian i stropu nad piwnicą i piętrem zostanie wymieniona stolarka okienna, pokrycie dachowe  jak i również zostanie wykonana opaska i chodnik wokół budynku. Ponadto w kwietniu został złożony wniosek do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na przebudowę budynku SPZOZ w zakresie dostosowania obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez przebudowę pochylni, przystosowanie drzwi wejściowych i wewnętrznych, ułożenie wykładziny antypoślizgowej oraz adaptację łazienki.

Czytaj więcej...

Kolejne remonty dróg gminnych

Stany25 kwietnia Wójt Gminy Bojanów przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy  podpisał umowę  z Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów S.A. z Żołyni na remont prawie  3 km dróg gminnych w msc. Bojanów i Stany. W Bojanowie inwestycją objęte zostaną ulice Ługowa i Podleśna , z kolei w Stanach remont będzie dotyczył ulic: Kopanina,  Strażacka, Zamknięta, Smugowa i Dąbalska.

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o XXVII sesji Rady Gminy Bojanów

XXVII sesja Rady Gminy Bojanów odbędzie się w dniu 12 czerwca 2014 roku  o godz. 9.00
w Urzędzie Gminy Bojanów.

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Informacja z działalności Wójta od ostatniej sesji Rady Gminy.
 3. Informacja z realizacji uchwał podjętych na sesji w dniu 16 kwietnia 2014  roku.
 4. Informacja o bezpieczeństwie publicznym i ochronie przeciwpożarowej na terenie gminy Bojanów.
 5. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Ochrony i Promocji Zdrowia Psychicznego w Gminie Bojanów za 2013 rok.
 6. Zaopiniowanie sprawozdań z działalności jednostek organizacyjnych gminy za 2013 r.:
 • Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
 • Środowiskowego Domu Samopomocy,
 • Gminnego Ośrodka Kultury,

Czytaj więcej...

Konkurs Piosenki Bajkowej i Wiosennej

Zdjęcie grupowe

Przedszkole przy ZS w Bojanowie na stałe wpisało w plan działań organizację Gminnego Konkursu Piosenki Bajkowej i Wiosennej, którego celem jest wyłonienie talentów wśród dzieci przedszkolnych z gminy Bojanów.23 maja 2014 r. od rana wśród przedszkolaków panowała festiwalowa atmosfera. O 10.30 na przedszkolnej scenie powitano pierwszych uczestników i przybyłych gości, nauczycieli i rodziców. Przedszkolaki prezentowały się doskonale, oklaskiwano występy „solo” i „duety”, dobór i interpretacje utworu oraz ogólny wyraz artystyczny. Zaprezentowane kostiumy i rekwizyty to zapewne dzieło rodziców współpracujących z nauczycielkami.Oceny debiutów przedszkolnych podjęło się jury, w składzie: dyrektor Zbigniew Glica, nauczyciele - P. Joanna Kułaga i P. Małgorzata Burek oraz przedstawiciel Rady Rodziców - Pani Renata Kuryś. Przyznano następujące nagrody: Trzy pierwsze miejsca przyznane zostały ex aequo następującym osobom:

Czytaj więcej...

Srebrna Samba na SztarLab w Isaszeg

SztarlabTo już piąty raz Mniejszość Słowacja mieszkająca w Isaszeg na Węgrzech zorganizowała Festiwal Taneczny pod nazwą "SZTARLAB". Tancerze z zespołów pracujących w GOK w Bojanowie uczestniczyli czwarty raz w tym tanecznym święcie. Wszyscy zaprezentowali się znakomicie, a najstarsza grupa tańcząca sambę zajęła II miejsce w swojej kategorii wiekowej. Wszystkim tancerzom i pani Paulinie Paszek - Kruczyńskiej, kierownik zespołów, serdecznie gratulujemy!

Czytaj więcej...

Spartakiada Stwowarzyszeń

Rada Organizacji Pozarządowych zaprasza organizacje powiatu stalowowlskiego na Spartakiadę Stowarzyszeń, która odbędzie się w ramach Weekendu dla Zdrowia dnia 13 lipca 2014 roku (niedziela) w godzinach od 16.00 do 18.00. Celem Spartakiady jest ingerencja organizacji pozarządowych w warunkach rywalizacji "na wesoło". Udział w Weekendzie dla Zdrowia będzie nie tylko promocją zdrowego stylu życia, ale także promocją organizacji działających na terenie powiatu. Każda organizacja będzie mogła krótko zaprezentować swoją działalność.

Czytaj więcej...

Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała budżet za 2013 rok

W dniu 22 maja w Urzędzie Gminy Bojanów odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Główną tematyką obrad komisji było wykonanie budżetu gminy za 2013 rok. W ramach przyjętego porządku obrad Pani Skarbnik przedstawiła członkom komisji sprawozdanie finansowe obejmujące:

 1. bilans z wykonania budżetu sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 r.
 2. łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych i zakładu budżetowego

Czytaj więcej...

Otwarcie sezonu motocyklowego

Zlot motocyklowyJuż po raz siódmy Bojanów gościł motocyklistów z okazji inauguracji sezonu motocyklowego . W  sobotę 3 maja plac przy kaplicy Matki Bożej Niepokalanej  w Bojanowie wypełnił się różnego typu motocyklami. Na tegoroczny zlot przybyło ponad 100 maszyn z różnych zakątków Polski. Punktem centralnym wydarzenia  była Eucharystia, której przewodniczył i homilię wygłosił ks. Krzysztof Kulpa. Na zakończenie Mszy św. celebrans dziękował organizatorom i uczestnikom za spotkanie, życzliwość  złożył życzenia oraz udzielił Bożego błogosławieństwa. Po Mszy św. nastąpiło uroczyste poświęcenie jednośladów. Tradycyjnie po zakończonym nabożeństwie  motocykliści ruszyli w paradzie ulicami naszej gminy.

Czytaj więcej...

Rodzinny piknik sportowy w Bojanowie

Piknik Rodzinny1 maja na obiekcie sportowym „Orlik 2012” w Bojanowie odbył się Rodzinny Piknik  Sportowy. Imprezę zorganizował Animator „Moje Boisko Orlik 2012” Pan Krzysztof Bednarz. Uczestnicy pikniku mieli okazję wziąć udział w wielu rodzinnych konkurencjach sportowych min. w biegu w workach, skokach na odległość czy kozłowaniu piłki. Po sportowych zmaganiach dzieci i rodziców odbył się mecz pokazowy uczniów PG nr 1 w Bojanowie i PG nr 2 w Stanach. Piknik zakończył się wspólnym ogniskiem i pieczeniem kiełbasek.

Czytaj więcej...

Rozbudowa Gminnej Biblioteki

Wizaualizacja budynku bibliotekiJuż w maju ruszą prace przy rozbudowie i modernizacji Gminnej Biblioteki Publicznej w Bojanowie w ramach programu Wieloletniego Kultura + Priorytet „ Bibliotek + Infrastruktura bibliotek.  Projekt zakłada realizację robót budowlanych w zakresie rozbudowy i przebudowy  budynku Gminnego Centrum Rozwoju Lokalnego od strony połodniowo-zachodniej pod potrzeby biblioteki. Forma architektoniczna budynku po rozbudowie będzie miała  kształt litery L. Powiązanie komunikacyjne budynku istniejącego i projektowanego nastąpi poprzez wykonanie przejść w ścianie oraz poprzez otwartą klatkę schodowa. W ramach zagospodarowania terenu wykonane zostaną miejsca parkingowe wraz z obiektami małej architektury.

Czytaj więcej...

Strona 29 z 38

 
 
 
 
lasowiacka.jpglgr.jpgnatura2000.jpgngo.jpgppwow.jpgprow.jpgz.jpg

Dane kontaktowe

Urząd Gminy Bojanów
37-433 Bojanów, ul. Parkowa 5

 • tel. (+48 15) 87 08 324,326
 • fax. (+48 15) 87 08 326 w. 40
 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zobacz także

logo_BIPlogo_dz_urzedowylogo_dz_ustawlogo_monitor