Rozmiar czcionki
en hu pl

Dzisiaj jest: 18 Stycznia 2019    |    Imieniny: Marta, Henryk, Mariusz
Vinaora Nivo Slider
Vinaora Nivo Slider
 
 
Aktualności XXVII sesja Rady Gminy Bojanów
 
 

XXVII sesja Rady Gminy Bojanów

XXVII sesja Rady Gminy Bojanów odbę w dniu 30 listopada 2017 roku o godz. 9.00

w sali posiedzeń Urzędu Gminy Bojanów.


Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Informacja z działalności Wójta od ostatniej sesji Rady Gminy.
3. Informacja z realizacji uchwał podjętych na sesji w dniu 29 września 2017 roku.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok,
b) zwolnień z podatku od nieruchomości na rok 2018,
c) określenia wysokości podatku od środków transportowych na rok 2018,
d) obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do naliczenia podatku rolnego na rok 2018,
e) zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków,
f) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bojanów,

g) zmieniająca uchwałę Nr XI/81/2015 Rady Gminy Bojanów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
h) warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób 
z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania,
i) przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok,
j) przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do realizacji na 2018 rok,
k) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Stany Dolina Zdrowia,
l) przeprowadzenia zabiegów sanitarnych pomnika przyrody, drzewo gatunek Dąb szypułkowy Quercus robur w miejscowości Stany przy ul. Łęgowej,
m) zasad i trybu udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków położonych na obszarze Gminy Bojanów, nie stanowiących jej wyłącznej własności,
n) przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego „W stumilowym lesie” w ramach Osi IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działania 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020,
o) zabezpieczenia wkładu własnego do realizacji projektu partnerskiego „W stumilowym lesie” w ramach Osi IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działania 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020,
p) zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pod nazwą „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Bojanów”,
q) uchylająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Stalowowolskiego na realizację zadania publicznego,
r) zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Bojanów,
s) zmian w uchwale budżetowej Gminy Bojanów na 2017 rok,
t) rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Bojanów.
5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Bojanów w roku szkolnym 2016/2017.
6. Informacja z dokonanej analizy oświadczeń majątkowych.
7. Interpelacje radnych. Wolne wnioski i zapytania. 
8. Zamknięcie obrad sesji.

 
 
 
 
lasowiacka.jpglgr.jpgnatura2000.jpgngo.jpgppwow.jpgprow.jpgz.jpg

Dane kontaktowe

Urząd Gminy Bojanów
37-433 Bojanów, ul. Parkowa 5

  • tel. (+48 15) 87 08 324,326
  • fax. (+48 15) 87 08 326 w. 40
  • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zobacz także

logo_BIPlogo_dz_urzedowylogo_dz_ustawlogo_monitor