Rozmiar czcionki
en hu pl

Logo Unia


Dzisiaj jest: 13 Listopada 2019    |    Imieniny: Laura, Emil, Wawrzyniec
Vinaora Nivo Slider
Vinaora Nivo Slider
 
 
Aktualności Zawiadomienie o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 
 

Zawiadomienie o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wójt Gminy Bojanów zawiadamia, że w dniu 06 czerwca 2019 roku Rada Gminy Bojanów podjęła uchwałę Nr VII/60/2019 zmieniającą uchwałę Nr XXIV/203/2013 Rady Gminy Bojanów z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty i określiła nowe stawki opłaty dla nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości niezamieszkałych.  W związku ze zwiększeniem ilości oddawanych przez mieszkańców odpadów, a tym samym wzrostem kosztów ponoszonych przez gminę, obowiązujące stawki opłat uchwalone w 2013 r. nie pokrywają kosztów funkcjonowania systemu.  W myśl obowiązującej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych muszą być pokryte wyłącznie z opłat wnoszonych przez mieszkańców. W celu zapewnienia środków na prawidłowe funkcjonowanie systemu konieczne jest pobieranie takiej opłaty, aby wystarczała ona na realizację całości zadań, którymi gmina jest obciążana. W związku z powyższym nastąpiła konieczność podwyższenia stawek opłat. Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące od dnia 1 lipca 2019 roku.

1. W przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (czyli osoby aktualnie mieszkające na nieruchomości, a nie zameldowane) :

gdy odpady są zbierane w sposób nieselektywny:
a) 17,00 zł miesięcznie od mieszkańca, w przypadku gdy nieruchomość zamieszkuje jedna osoba,
b) 14,00 zł miesięcznie od mieszkańca, w przypadku gdy nieruchomość zamieszkują dwie osoby,
c) 12,00 zł miesięcznie od mieszkańca, w przypadku gdy nieruchomość zamieszkują trzy osoby,
d) 10,50 zł miesięcznie od mieszkańca, w przypadku gdy nieruchomość zamieszkują cztery osoby,
e) 9,40 zł miesięcznie od mieszkańca, w przypadku gdy nieruchomość zamieszkuje pięć osób,
f) 4,50 zł miesięcznie od szóstego i każdego kolejnego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość, z tym że dla każdego z pierwszych pięciu mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość obowiązuje stawka opłaty określona w lit. e), w przypadku gdy nieruchomość zamieszkuje więcej niż pięć osób,

gdy odpady są zbierane w sposób selektywny:
a) 11,00 zł miesięcznie od mieszkańca, w przypadku gdy nieruchomość zamieszkuje jedna osoba,
b) 10,00 zł miesięcznie od mieszkańca, w przypadku gdy nieruchomość zamieszkują dwie osoby,
c) 9,00 zł miesięcznie od mieszkańca, w przypadku gdy nieruchomość zamieszkują trzy osoby,
d) 8,00 zł miesięcznie od mieszkańca, w przypadku gdy nieruchomość zamieszkują cztery osoby,
e) 7,40 zł miesięcznie od mieszkańca, w przypadku gdy nieruchomość zamieszkuje pięć osób,
f) 4,00 zł miesięcznie od szóstego i każdego kolejnego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość, z tym że dla każdego z pierwszych pięciu mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość obowiązuje stawka opłaty określona w lit. e), w przypadku gdy nieruchomość zamieszkuje więcej niż pięć osób,

2. W przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalny (np. sklep, cmentarze, przychodnie, szkoły):

gdy odpady są zbierane w sposób selektywny:
1) 23,00 zł za pojemnik o pojemności 110/120l,
2) 35,00 zł za pojemnik o pojemności 240l,
3) 117,00 zł za pojemnik o pojemności 1100l.

gdy odpady są zbierane w sposób nieselektywny
1) 35,00 zł za pojemnik o pojemności 110/120l,
2) 46,00 zł za pojemnik o pojemności 240l,
3) 140,00 zł za pojemnik o pojemności 1100l

Zgodnie z treścią ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciele nieruchomości otrzymają zawiadomienie z Urzędu Gminy Bojanów o wysokości opłaty, na podstawie danych zawartych w dotychczasowej deklaracji. Zawiadomienia zostaną doręczone przed pierwszym terminem płatności zmienionej opłaty, tj. 15.09.2019 r. Jednocześnie informuje się, że nową deklarację należy złożyć w przypadku zmiany ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość (narodziny, zgony, przeprowadzka, nowe domy), zmiany sposobu zbierania odpadów (segregowane / niesegregowane) lub zmiany innych danych, w terminie 14 dni od daty zaistnienia zmiany w Urzędzie Gminy Bojanów (pokój nr 8- Referat Gospodarki Nieruchomościami).

 

 
 
 
 
1.jpg2.jpg3.jpg4.jpglasowiacka.jpglgr.jpgnatura2000.jpgngo.jpgppwow.jpgz.jpg

Dane kontaktowe

Urząd Gminy Bojanów
37-433 Bojanów, ul. Parkowa 5

  • tel. (+48 15) 87 08 324,326
  • fax. (+48 15) 87 08 326 w. 40
  • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zobacz także

logo_BIPlogo_dz_urzedowylogo_dz_ustawlogo_monitor