Rozmiar czcionki
en hu pl

Logo Unia


Dzisiaj jest: 7 Grudnia 2019    |    Imieniny: Agata, Ambroży, Marcin
Vinaora Nivo Slider
Vinaora Nivo Slider
 
 
Aktualności Informacja na temat zagrożenia ASF
 
 

Informacja na temat zagrożenia ASF

ASFW związku z szerzeniem się na terytorium RP choroby świń i dzików pod nazwą Afrykański Pomór Świń (ASF) Powiatowy Lekarz Weterynarii w Stalowej Woli informuje o sytuacji epizootycznej Powiatu Stalowa Wola     w aspekcie ASF oraz obowiązkach ciążących na rolnikach utrzymujących świnie, myśliwych i leśnikach. ASF jest chorobą wirusową świń i dzików. Choroba nie jest zoonozą – nie przenosi się na ludzi.  Wirus jest bardzo odporny na warunki środowiskowe.   Do tej pory nie została opracowana metoda leczenia ani szczepionka, która by umożliwiała uodpornienie  świniowatych na ten wirus.  Każdy przypadek zarażenia doprowadza do śmierci zwierzęcia . Jedyną metodą zwalczania choroby jest wybijanie i utylizacja zwierząt.

Zwalczanie następuje z urzędu prowadzone jest przez Inspekcję Weterynaryjną z udziałem lekarzy weterynarii wolnej praktyki, samorządem terytorialnym  i powiatowym, policją, państwową ora ochotniczą strażą pożarną.  Nieocenioną rolę odgrywają myśliwi dokonując odstrzałów sanitarnych dzików będących rezerwuarem wirusa,  a zarazem wektorem szerzenia się choroby.

Administracyjna metoda zwalczania choroby  niesie za sobą obowiązek wypłacania odszkodowania rolnikom, którzy  dopełnili wszystkich obowiązków, a mimo to choroba przedostała się do gospodarstwa.  Są to obowiązki w zakresie bioasekuracji oraz przemieszczania, rejestracji, uboju świń na użytek własny, terminowego powiadamia PLW  i ARiMR  o zdarzeniach w gospodarstwie, a także prowadzenia obowiązującej dokumentacji.

W przypadku utrzymywania  świń bez rejestracji,  a także z rażącym łamaniem obowiązujących przepisów w zakresie bioasekuracji  w utrzymania świń, odszkodowanie za zabite zwierzęta nie przysługuje.   Aktualnie Powiat Stalowa Wola Decyzjami Wykonawczymi Komisji Europejskiej  został włączony do stref w związku z występowaniem i zagrożeniem ASF.

Gminy:  Bojanów, Pysznica, Stalowa Wola i Zaleszany  są włączone do tzw. strefy żółtej – obszar ochronny.
Gminy: Zaklików i Radomyśl nad Sanem są włączone do tzw. strefy czerwonej - obszar objęty ograniczeniami .
Gmina Bojanów jako ostatnia w powiecie Stalowa Wola dołączyła do gmin objętych restrykcjami w dniu 03.09.2019r. Pozostałe gminy doświadczają rygorów obowiązywania stref od 10.11.2018r.

Wszyscy rolnicy powiatu Stalowa Wola utrzymujący zarejestrowane świnie zostali poinformowani listownie(każdy indywidualnie) niezwłocznie po wejściu w życie Decyzji Komisji ustanawiających „strefy”,  o obowiązujących zasadach. Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Tarnobrzegu oraz wszystkie Zarządy Kół Łowieckich dzierżawiących obwody na terenie Powiatu Stalowa Wola również  zostały o tym poinformowane. Ościenne powiaty: tarnobrzeski  i niżański, a także sandomierski  i janowski objęte są rygorami strefy żółtej. Podobnie leżajski i część jarosławskiego. Powiat lubaczowski i przeworski - strefy czerwone i żółte.                                                                                                                                                          

Najbliższy przypadek u dzika:

60 km od  granic Gminy Bojanów do m. Różaniec,  powiat Biłgoraj 30 km od  granic Gminy Radomyśl nad Sanem do m. Basonia, powiat Opole Lubelskie  Najbliższe ognisko  u świni: 48 km od granic Gminy Zaklików do m. Sułów, powiat Zamość  Obszar ochronny (strefa żółta) Teren, na którym jeszcze nie odnotowano przypadku choroby u dzika ani u świni. Jest to obszar pomiędzy strefą objętą ograniczeniami (czerwoną ),  a strefą WAMTA (strefa, gdzie nie występuje choroba, a prowadzony jest intensywny odstrzał dzików). Celem zahamowania szerzenia się  choroby na mocy przepisów UE oraz krajowych wprowadza się rygory dla rolników, myśliwych, leśników. Rygory dotyczą : utrzymania świń, polowań, postępowania ze znalezionymi martwymi dzikami, czasu  jaki musi upłynąć po odbytym polowaniu, pracy w lesie, czy grzybobraniu  do podjęciem prac w chlewni oraz wielu innych aspektów.

Obowiązki Rolnika

 • każde gospodarstwo utrzymujące świnie musi być bezwzględnie zarejestrowane w ARiMR,
 • rozpoczęcie chowu (hodowli) zgłaszamy do Powiatowego Lekarza Weterynarii,    
 • świnie utrzymywane w gospodarstwie muszą być oznakowane i zarejestrowane w ARiMR,
 • każde zdarzenie w gospodarstwie zgłaszane do ARiMR,
  * kupno, ubój, sprzedaż, padnięcie - w ciągu 2 dni,
  * urodzenie – w ciągu 30 dni,
 • zamiar uboju  do PLWet – na 2 dni przed, 
 • każdy upadek – do PLWet - bezpośrednio po, 
 • każde przemieszczenie i ubój na użytek własny poprzedza wizyta lekarza weterynarii,
  *dla zwierząt przemieszczanych wydawane są świadectwa zdrowia,
 • zwierzęta ubijane poddawane  są badaniu przed i poubojowemu,
 • przemieszczeniu lub ubojowi na użytek własny podlegają zwierzęta tylko takie, które przebywały w gospodarstwie 30 dni.!!!

Rolnik utrzymuje świnie z zachowaniem zasad biasekuracji  zapobiegających wniknięciu wirusa do gospodarstwa (rolnicy wiedzą jakie to zasady z otrzymanych indywidualnie listów).

Rolnik, który jest myśliwym, leśnikiem, pracuje w lesie w jakimkolwiek charakterze nie ma prawa wstępu do chlewni przez 72 godziny od ostatniego powrotu z lasu (polowania).

Obowiązki myśliwych. Zakaz dokarmiania dzików z wyjątkiem miejsc zwanych „nęciskami”. Odstrzał dzików: planowy i sanitarny .  Wszystkie dziki po odstrzale zbierane są do chłodni i badane w kierunku ASF. Odpady przekazywane do utylizacji. Na terenie powiatu Stalowa Wola Inspekcja Weterynaryjna  wydzierżawiła kołom łowieckim 6 chłodni do przetrzymywania dzików.

Myśliwi zobowiązani są do przestrzegania nakazów:

 • polowanie z zasadami bioasekuracji  ze szczególnym uwzględnieniem  patroszenia, transportu i przetrzymywaniem tusz i patrochów w chłodni.
 • patroszenie może być w łowisku, ale nie pozostawiamy patrochów tylko zabieramy je do chłodni.
 • zwolnione po zbadaniu w kierunku ASF tusze przeznaczamy na użytek własny lub do punktu skupu z przeznaczeniem na obrót krajowy.
 • patrochy przekazujemy do utylizacji.

Obowiązki pracowników lasów państwowych.

 • zgłaszanie znalezienia padłych dzików, pomoc przy zagospodarowaniu padliny.
 • każdy dzik znaleziony musi być zbadany  w kierunku  ASF.

Zbieranie padłych dzików

 • niezależnie  od przyczyny  śmierci wszystkie dziki muszą być zbadane i zagospodarowane!!!!!
 • o znalezieniu zwłok dzika informujemy jedną z instytucji : Policję, Urząd Gminy, Leśnictwo, Powiatowy Inspektorat  Weterynarii.
 • zwłoki po pobraniu prób do badań  przez lekarza  weterynarii, są  przekazywane do utylizacji.
 • w zależności od miejsca znalezienia koszty utylizacji pokrywa zarządca terenu  (jeśli w wyniku badań okaże się, że dzik był chory na ASF, wszystkimi kosztami jest obciążana Inspekcja Weterynaryjna).
 • utylizacja dzików martwych, znalezionych  w czasie zorganizowanej akcji  poszukiwania przez Inspekcje Weterynaryjną wraz  z PZŁ  i Lasami Państwowymi  pokrywa w 100 % Inspekcja Weterynaryjna.
 • utylizację martwych dzików znalezionych w czasie aktywnych  poszukiwań  organizowanych przez zarządców obwodów łowieckich  IW dofinansowuje w części
 • Dziki zabite w wypadkach komunikacyjnych sprzątane są i utylizowane na koszt zarządcy drogi.

Obszar objęty ograniczeniami (strefa czerwona)

Obowiązki Rolnika
Obowiązuje wszystko to co w obszarze ochronnym (strefa żółta) oraz dodatkowo:

 • zakaz skarmiania „surowego” zboża pozyskanego w strefie czerwonej przez 30 dni od zbioru.
 • zakaz stosowania słomy jako ściółki dla świń pozyskanej w strefie czerwonej przez 90 dni     od zbioru.
 • przemieszczanie świń ze strefy czerwonej i do strefy czerwonej tylko po uzyskaniu zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii.
 • sprzedaż do rzeźni poprzedza pobieranie próbek krwi, badanie w kierunku ASF, a następnie badanie przed wysyłką świń w gospodarstwie z wystawieniem świadectwa zdrowia (na koszt Skarbu Państwa).
 • przyjęcie do rzeźni poprzedza zgoda właściwego dla rzeźni Powiatowego Lekarza Weterynarii.

Obowiązki myśliwych.

Obowiązuje wszystko to, co w obszarze ochronnym (strefa żółta) oraz dodatkowo:

 • zakaz patroszenia dzików w łowisku - patroszenie odbywa się w miejscu wyznaczonym  w pobliżu chłodni.

Obowiązki pracowników lasów państwowych.
Obowiązuje wszystko to, co w obszarze ochronnym (strefa żółta).

Zbieranie padłych dzików.

Obowiązuje wszystko to, co w obszarze ochronnym (strefa żółta)

Wszystkie powyżej wymienione rygory mają na celu zahamowanie szerzenia się choroby i ograniczenie potężnych strat gospodarczych dotyczących bezpośrednio hodowców świń, ale też innych podmiotów gospodarczych powiązanych z hodowlą, przetwórstwem i handlem, zarówno krajowym, jak też międzynarodowym. W monitorowanie i zapobieganie szerzeniu się ASF w Polsce zaangażowane są służby państwowe oraz duże środki finansowe. Wystąpienie choroby generuje potężne straty dla Skarbu Państwa.

Stalowa Wola 26.09.2019 r.

 
 
 
 
1.jpg2.jpg3.jpg4.jpglasowiacka.jpglgr.jpgnatura2000.jpgngo.jpgppwow.jpgz.jpg

Dane kontaktowe

Urząd Gminy Bojanów
37-433 Bojanów, ul. Parkowa 5

 • tel. (+48 15) 87 08 324,326
 • fax. (+48 15) 87 08 326 w. 40
 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zobacz także

logo_BIPlogo_dz_urzedowylogo_dz_ustawlogo_monitor